19.11.23

«Η Τουρκία θέλει να μας σβήσει από τον χάρτη»-Κ.Γρίβας

 


Αναρτήθηκε από τον Στρατηγό κ. Αθαν. Καραντζίκο