24.4.19

Τό μήνυμα :


Τό μήνυμα εἶναι σαφές (ἰδιαιτέρως γιά τούς Γάλλους πολίτες) : Δέν μᾶς χρειάζονται ναοί Χριστιανικοί.
 Ἀπό δῶ καί μπρός ὅλοι μαζί στούς ἴδιους χώρους, μέ ἀγάπη...!!! ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΌ ΜΗΝΥΜΑ...


Ὅσο καί νά ἀκούγεται παράδοξο, τήν Ἁγιά Σοφιά μας τήν ἀνάθεσε γιά ἀσφάλεια ὁ Θεός στούς Μωχαμετάνους!!!...
 Ἄν ἐπί 500 χρόνια δέν εἴχαμε αὐτούς στό σβέρκο μας, ἀλλά εἴχαμε τούς ἀπογόνους τοῦ Καρλομάγνου, τότε δέν θά ἔμενε οὔτε ρουθούνι Ὀρθόδοξο στά Βαλκάνια... (Τάδε ἔφη δι ἄλλοις λόγοις ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)

ΦΜ