17.5.24

Καυστικό video! Μας έστειλαν ένα  video  του  κ. Σταύρου Καλεντερίδη.

Το video αυτό είναι στο youtube:

 ( https://www.youtube.com/watch?v=9ZZD37Ux6nw&t=5s)