17.5.24

Τον ταπεινώνουν οι τουρκο-αλβανοί και χαμογελάει - Μέρος Β'

 (Αναρτήθηκε από την Σοφία Παπανικολάου)