13.2.24

ΣΤΗΝ E F E N P R E S S :

 Στην online εφημερίδα μας, μπορείτε να "συναντήσετε"  ΟΛΕΣ τις απόψεις  από ΟΛΕΣ τις παρατάξεις και να  τις συγκρίνετε  σχηματίζοντας τη δική σας προσωπική άποψη.

Η EFENPRESS, παραμένει Ανεξάρτητη, Αδέσμευτη και Υπερκομματική. 

_______________________

* Για επιστημονικά θέματα, μπορείτε να επισκεφθείτε το θυγατρικό μας site: https://maradclub.blogspot.com

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^