13.1.24

ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ: Οὔτε σταγόνα ἑλληνικῆς Α.Ο.Ζ. δὲν διαπραγματευόμαστε!«ΙΣΤΑΜΕΘΑ ΑΓΡΥΠΝΟΙ»

Τ.Θ. 67250,

Τ.Κ. 15102, Μελίσσια Ἀττικῆς

Τηλ.: 210 5248000

Ἠλ. Διεύθυνσις: info@ethnikoiphylakes.org

Ἱστοσελίς: https://ethnikoiphylakes.org


Ἐν Μελισσίοις, τῇ 12ῃ Ἰανουαρίου 2024

Ἀρ. Πρωτ.: Φ3/02/12-01-24


ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ


Θέμα: Οὔτε σταγόνα ἑλληνικῆς Α.Ο.Ζ. δὲν διαπραγματευόμαστε!Τὸ Καστελλόριζο δὲν κεῖται μακράν, καὶ  ἀσφαλῶς οὔτε καὶ ἡ Ρῶ, ἡ Στρογγύλη καὶ ἡ Κύπρος, ποὺ εὑρίσκονται ἀνατολικῶς τοῦ 28ου Μεσημβρινοῦ καὶ θεμελιώνουν δικαίωμα μιᾶς γιγαντιαίας Α.Ο.Ζ. (Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης), τὴν ὁποία, δυστυχῶς, ἐνῷ ἀνήκει στὴν Ἑλλάδα, τὴν οἰκειοποιεῖται ἡ Τουρκία ἐν ὄψει νέας ἄκρως προδοτικῆς συμφωνίας τύπου Πρεσπῶν.

Κάθε κομμάτι Ἑλληνικῆς γῆς εἶναι ἕνα κομμάτι ἁγιασμένο,  ὅπου συνυφαίνονται ἡ Ὁρθοδοξία  μὲ τὸ Ἀρχαῖο Κλέος.

Ἀλήθεια, ποιός ἔδωσε τὸ δικαίωμα σὲ ὅσους νομίζουν ὅτι διαφεντεύουν αὐτὸν τὸν ἱερὸ τόπο, νὰ τὸν ξεπουλᾶνε κομμάτι-κομμάτι;

Πρῶτα ἡ Μακεδονία μας, τώρα τὸ Αἰγαῖο, παλιότερα ἡ Ἴμβρος καὶ ἡ Τένεδος, ἡ Σάσσων, ἡ Ἀνατολικὴ Θράκη, ἡ Βόρειος Ἤπειρος, τὰ Ἴμια, ἡ Κύπρος μας, ἡ Μ. Ἀσία καὶ ἐν τέλει ἡ Ἑλλὰς ὁλόκληρη διὰ πλημμυρῶν καὶ πυρκαϊῶν.

Αἰδώς, Ἀργεῖοι πολιτικάντηδες, ἔμποροι τῶν Ἐθνῶν! Λάβετε  ὅμως ὑπ’ ὄψιν σας ὅτι αὐτὸν τὸν ξεχωριστὸ τόπο τὸν προστατεύει ἡ Μεγαλόχαρη, καὶ ὁ λαὸς ποτὲ δὲν ξεχνᾷ, ἀλλὰ οὔτε καὶ συγχωρεῖ.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου