9.9.23

Να στερηθούμε κάτι για να καταλάβουμε τον πόνο των ανθρώπων-

 


*Θεολόγος φιλόλογος