7.6.23

Νέα μόδα: δίνω ονόματα μέσω διαδικτύου προς μνημόνευση !!!

 


Με την ίδια" λογική" , θα μπορούσαν να βαπτίζονται, νυμφεύονται , κοινωνούν   ακόμα και να κηδεύονται μέσω...διαδικτύου!!!
Juan