9.5.23

Αρχαιολογικός χώρος Αυλίδας: Ερωτηματολόγιο προς τους υποψήφιους και τις υποψήφιες των εκλογών


Αρχαιολογικός χώρος Αυλίδας: Ερωτηματολόγιο προς τους υποψήφιους και τις υποψήφιες  των εκλογών για τον Νομό  Εύβοιας και τον Δήμο Χαλκιδέων,


Αξιότιμοι κυρίες/οι

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας Πολιτών  απευθύνει  ερωτηματολόγιο προς τους-τις υποψήφιους των βουλευτικών εκλογών της περιφερειακής ενότητας Ευβοίας, τους νυν περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχη και την δήμαρχο Χαλκιδέων και τους υποψήφιους/ες δημάρχους του Δήμου Χαλκιδέων  με σκοπό να διαμορφωθεί ένας προβληματισμός και να δοθούν απαντήσεις γύρω από την συνεχόμενη υποβάθμιση του σημαντικού αρχαιολογικού χώρου της Αυλίδας που επιτείνεται επιπλέον μετά και τα νέα καταστροφικά επιχειρηματικά σχέδια που προγραμματίζονται εν κρυπτώ στην περιοχή. 

Παρακαλούμε για τις απαντήσεις σας μέχρι τις 15/5/23 προκειμένου να προκύψουν  τα σχετικά συμπεράσματα για τις μελλοντικές εξελίξεις στον τόπο μας.

 

Με εκτίμηση

Ομάδα Πρωτοβουλίας Πολιτών
για την διατήρηση και επανάχρηση του Τσιμεντάδικου Χαλκίδας
για την προστασία και ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου της Αυλίδας

_______________________________________________________________ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ για τη ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ και ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ του ΤΣΙΜΕΝΤΑΔΙΚΟΥ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ για την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ και ΑΝΑΔΕΙΞΗ του ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ της ΑΥΛΙΔΑΣ 

Χαλκίδα 06-04-2023 

Αρ. Πρωτ 43  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ  

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας Πολιτών δημιουργήθηκε με σκοπό την προστασία και την ανάδειξη  του χαρακτηρισμένου από την πολιτεία αρχαιολογικού χώρου της Αυλίδας ο οποίος  συνεχίζει να υποβαθμίζεται από επιχειρηματικά σχέδια που αποφασίζονται εν κρυπτώ και  πραγματοποιούνται τμηματικά και ερήμην της κοινωνίας των πολιτών στην περιοχή του  όρμου του Μικρού Βαθέoς και αφορούν:  

Α. στην εγκατάσταση ιδιωτικού εμπορικού λιμανιού στον όρμο “Μικρό Βαθύ” γεγονός που  θα προκαλέσει νέα μεγάλα τεχνικά έργα στην ακτογραμμή.  

Β. στην εγκατάσταση Επιχειρηματικού Πάρκου Ειδικού Τύπου (Ε.Π.Ε.Τ.) Εφοδιαστικής  Αλυσίδας, στη χερσόνησο όπου βρίσκεται το ανενεργό Τσιμεντάδικο. 

Τα νέα επιχειρηματικά σχέδια θέτουν ως προϋπόθεση υλοποίησης των παραπάνω βλαπτικών  για τον αρχαιολογικό και μεταβιομηχανικό χώρο σχεδιασμών την κατεδάφιση του συνόλου  των εγκαταστάσεων του Τσιμεντάδικου, ώστε να απελευθερωθεί η περιοχή για τις εν λόγω  χρήσεις.  

Επισημαίνουμε ότι και οι δύο νέες εντατικές επιχειρηματικές χρήσεις, παραβλέποντας το Γενικό  Πολεοδομικό Σχέδιο της περιοχής, προτείνονται εντός του αρχαιολογικού χώρου της  Αυλίδας, μιας περιοχής (χερσαίος και ενάλιος αρχαιολογικός χώρος, περίπου 6.500 στρεμ.)  που περιλαμβάνει περιγραφικά, σύμφωνα με τα ΦΕΚ 175/Β/26-3-1966, ΦΕΚ 562/τ.Β /11.8.1970  και ΦΕΚ1427/Β/22-10-2001, “την Χερσόνησο ή Βόρειο Βραχίονα του λιμένος όπου το  μυκηναϊκό νεκροταφείο και νυν εργοστάσιο τσιμέντων, τους δυο Λιμένας ήτοι του μικρού  Βαθέος και του μεγάλου Βαθέος, το μεταξύ των δύο λιμένων Βουνό (λόφος Βεσσαλά) εφ΄ ου  η Μυκηναϊκή Ακρόπολη, το μεγάλο Βουνό εφ΄ ου τείχη κλασικών χρόνων κείμενο έναντι και  προς Δ. του λόφου Βεσσαλά και του ναού της Αρτέμιδας”.  

Με το ΦΕΚ 299/14.12.18 δημοσιεύεται η Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/76104/1176 περί « Έγκρισης  Αναθεώρησης του Περιφερικού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και  Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού». Στην απόφαση αυτή για πρώτη φορά περιλαμβάνεται στις  Προγραμματικές Προτεραιότητες της Περιφέρειας μας, ο Αρχαιολογικός χώρος της Αυλίδας  και συγκεκριμένα στον Άξονα 6: αναφέρεται ως βασική επιλογή στο μέτρο 6.7 η "Αποκατάσταση και ανάδειξη του διεθνούς ενδιαφέροντος υποβαθμισμένου τοπίου του  αρχαιολογικού χώρου της Αυλίδας" καθώς και στον Άξονα 7 υπάρχει ως βασική επιλογή το  μέτρο 7.8 για ένα "Ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας, ανάδειξης, διαχείρισης ενός  διαχρονικού αρχαιολογικού - πολιτιστικού πάρκου στον αρχαιολογικό χώρο της Αυλίδας  και διασύνδεση του με την Χαλκίδα"

Η ομάδα πρωτοβουλίας πολιτών έχει θέσει ως στόχους: 

1) να ενημερώσει τους πολίτες για τις καταστροφικές συνέπειες των ανωτέρω αναφερόμενων  επιχειρηματικών σχεδίων τα οποία θα επηρεάσουν και θα καθορίσουν αμετάκλητα και με  αρνητικό τρόπο τόσο την τοπική οικονομική ανάπτυξη, όσο και το φυσικό περιβάλλον και το  οικοσύστημα του κλειστού κόλπου του Νότιου Ευβοϊκού, με την ιδιαίτερη γεωμορφολογία και  την αβαθή θάλασσα, συμβάλλοντας στην ακραία υποβάθμιση του τόπου και του τοπίου. 

2) να συνδράμει ώστε να ανοίξει η συζήτηση γύρω από τη διαφύλαξη και διάσωση της  αρχαίας αλλά και της σύγχρονης ιστορικής μνήμης και κληρονομιάς στο εξαιρετικά  σημαντικό μυθολογικό και αρχαιολογικό τοπόσημο της Αυλίδας το οποίο σημαδεύτηκε  καθοριστικά από τη βιομηχανική παρουσία του Τσιμεντάδικου.  

3) να δώσει βήμα σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα ή πολίτη να καταθέσει προτάσεις προς  συζήτηση για τις δυνατότητες υλοποίησης κατάλληλων χρήσεων με βάση τις αρχές  προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και της βιώσιμης ανάπτυξης προς όφελος της  κοινωνίας των πολιτών η οποία φροντίζει για το παρόν και το μέλλον των αυριανών πολιτών,  των παιδιών μας. 

Σε αυτό το πλαίσιο σάς καλούμε ως υποψήφιοι και ως υποψήφιες στις επικείμενες εκλογές να  τοποθετηθείτε δημόσια επί των παραπάνω ζητημάτων απαντώντας στις παρακάτω πέντε  ερωτήσεις: 

Ερώτηση 1. Με ποιον τρόπο θεωρείτε ότι πρέπει να αναδείξουμε τον αρχαιολογικό και  μεταβιομηχανικό χώρο της Αυλίδας ο οποίος μαζί με τους Δελφούς και τη Θήβα αποτελούν  τα πλέον σημαντικά τοπόσημα, ιστορικούς και μυθικούς τόπους, της Στερεάς Ελλάδας; 

Ερώτηση 2. Συμφωνείτε με τις προτεινόμενες χρήσεις που η φερόμενη ιδιοκτήτρια εταιρεία  ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ επιβάλει ως επένδυση στον χώρο του ανενεργού Τσιμεντάδικου Χαλκίδας  κατεδαφίζοντας το κτιριακό απόθεμα; Εάν συμφωνείτε, με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι αυτή  η καταστροφή θα συμβάλει και θα δώσει δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης για το  σύνολο της τοπικής οικονομίας; 

Ερώτηση 3. Συμφωνείτε με την εγκατάσταση του ιδιωτικού εμπορικού λιμένα της ΕΛΒΑΛ  ΧΑΛΚΟΡ στον όρμο “Μικρό Βαθύ” που θα προκαλέσει νέα μεγάλα τεχνικά έργα και θα  καταστρέψει το φυσικό περιβάλλον; Εάν συμφωνείτε, θεωρείτε ότι ο εμπορικός λιμένας με τις  συνοδές εγκαταστάσεις του θα συμβάλει στην προστασία και στην ανάδειξη του  αρχαιολογικού και μεταβιομηχανικού χώρου της Αυλίδας χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στον  φυσικό, αρχαιολογικό και μεταβιομηχανικό περιβάλλοντα χώρο;  

Ερώτηση 4. Θεωρείτε ότι μπορεί να συνυπάρχουν, επιχειρηματικές και βιομηχανικές χρήσεις  που συντελούν στην ακραία περιβαλλοντική υποβάθμιση μαζί με χρήσεις τουρισμού και  πολιτισμού; Ποιος σχεδιασμός κατά την άποψή σας ανταποκρίνεται στην κατεύθυνση της  βιώσιμης ανάπτυξης με την ανάδειξη του αρχαιολογικού και μεταβιομηχανικού χώρου της  Αυλίδας και την παράλληλη μέριμνα για την προστασία και την αποκατάσταση του φυσικού  περιβάλλοντος;

Ερώτηση 5. Σε περίπτωση που εκλεγείτε, εφόσον δεν συμφωνείτε με τα παραπάνω σχέδια των  εταιρειών, θα προωθήσετε συγκεκριμένες προτάσεις για την προστασία διατήρηση και  διάσωση του αρχαιολογικού και μεταβιομηχανικού τοπίου της Αυλίδας, την προστασία και  την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και την ήπια διασύνδεσή τους με την πόλη  της Χαλκίδας; Με ποιες προτάσεις, νομοθετικές πρωτοβουλίες, αποφάσεις συλλογικών  οργάνων, ενέργειες αρμοδίων υπηρεσιών, χρηματοδοτικών εργαλείων θα προτείνετε την  υλοποίηση αυτών των στόχων; 

Με εκτίμηση 

Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

για τη ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ και ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ του ΤΣΙΜΕΝΤΑΔΙΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

για την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ και ΑΝΑΔΕΙΞΗ του ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ της ΑΥΛΙΔΑΣ