7.5.23

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Γιατί τα λείψανα των αγίων διανέμονται σε πολλούς ναούς και μονές;