6.5.23

«Νά νοσταλγεῖς τόν τόπο σου, ζώντας στόν τόπο σου, τίποτε δέν εἶναι πιό πικρό» Γ. Σεφέρης

ΝΙΚΗ – Πολιτική Διακήρυξη

Γ. Σεφέρης

Ἡ πατρίδα μας περνᾶ τίς χειρότερες συμπληγάδες στή νεότερη ἱστορία της. Πληγωμένη, ταπεινωμένη, μέ ναρκωμένη συνείδηση καί χωρίς πυξίδα γιά τό μέλλον της, ὁδηγεῖται πρός τήν πνευματική, βιολογική καί ἐδαφική της αὐτοκαταστροφή.

Πνευματική αὐτοκαταστροφή: ὁ χλευασμός τῆς πίστης καί τῶν ἀξιῶν πού μᾶς ἑνώνουν, ἡ καχυποψία ἀπέναντι στόν αὐτονόητο πατριωτισμό, ὁ παραγκωνισμός τῆς νομιμοφροσύνης ἀπό τήν ἀτιμωρησία, ἡ διαστροφή τῆς παιδείας σέ χυδαία κιμαδομηχανή, ἡ παραμόρφωση τῶν πολιτικῶν θεσμῶν σέ ἀνήθικο θέατρο σκιῶν – καί τό χειρότερο: οἱ νέοι μας νά μεγαλώνουν δίχως ὄνειρα.

Βιολογική αὐτοκαταστροφή: νά μισεῖται ὁ αὐτόχθων Ἕλληνας καί ἡ παραδοσιακή του οἰκογένεια, νά χάνουν τήν ἱερότητά τους τό φῦλο καί ἡ τεκνογονία, ἡ οἰκονομική ἀνέχεια νά συντρίβει τά παιδιά καί νά ξενιτεύει τούς νέους μας, καί τή θέση τους νά καταλαμβάνουν ὄχι κατατρεγμένοι πρόσφυγες, ἀλλά παράνομοι ἀπρόσκλητοι ἔποικοι.

Ἐδαφική αὐτοκαταστροφή: ἡ γῆ μας νά μένει χέρσα καί νά τρεφόμαστε μέ δάνεια, ὁ πλοῦτος τῆς πατρίδας μας νά ξεπουλιέται ἀντί πινακίου φακῆς, νά ἀποθρασύνεται ὁ κάθε πεινασμένος ἐπίδοξος ἄρπαγας σέ Αἰγαῖο, Θράκη, Κύπρο, Ἥπειρο καί Μακεδονία μας, οἱ δέ «ἡγέτες» μας νά τρέπονται σέ ἀνεύθυνους πατριδέμπορους τῶν τιμαλφῶν τῆς ἱστορίας μας καί τοῦ ἐκτός συνόρων Ἑλληνικοῦ Γένους – τελικά, ὁ Ἕλληνας νά γίνεται ἀπό ἄρχοντας τοῦ τόπου του, παρείσακτος ὑπηρέτης μέ ἡμερομηνία λήξης.

 

Μέσα σέ ὅλη τή θλιβερή κατάντια τῆς Πατρίδας μας, μόνοι χαρούμενοι καί βολεμένοι εἶναι οἱ μεγάλες συμμορίες τῆς κομματοκρατίας. Πίσω ἀπό τίς ἐπιμέρους κομματικές τους μάσκες, κάθε ἐλεύθερα σκεπτόμενος πολίτης ἀντιλαμβάνεται ὡς κύριο ὑπεύθυνο ἕνα ἑνιαῖο καρκινογόνο κατοχικό σύστημα, τό «κόμμα τῶν πολιτικῶν κομμάτων», που λειτουργεῖ μέ ἐπικεφαλῆς ἀδίστακτους ἐντολοδόχους τῆς παγκοσμιοποίησης, καί μέ ἄμεσους συνεργούς τούς βολεμένους τῶν πελατειακῶν σχέσεων. Ἠθικοί αὐτουργοί στήν κατρακύλα, πολλοί ἀπό ἐμᾶς πού, μέ νοοτροπία παραλυμένου θύματος, παρακολουθοῦμε τίς πισώπλατες μαχαιριές στήν πατρίδα μας, στήν κοινωνία μας, στίς γειτονιές μας, ἀντιδρώντας μόνο ὡς μονάδες ἤ ὡς ἀνώνυμος ἀκομμάτιστος λαός. Καταντήσαμε νά ζοῦμε θεατές σέ μιάν ἀγνώριστη ψευτοελλάδα μέ τήν ὁποία ποτέ δέ συμφωνήσαμε.

____________

 

Εὐτυχώς ὄμως ὑπάρχει καί ἡ ἄλλη Ἑλλάδα. Ἡ Ἑλλάδα τῆς ψυχῆς μας, πού ἀνά τούς αἰῶνες δίνει φιλότιμα τόν ἰδρώτα της στή σκληρή δουλειά, τό αἵμα της στά χαρακώματα, τόν σεβασμό της στό εἰκονοστάσι. Ἡ Ἑλλάδα πού τιμᾶ τούς προγόνους της καί δέν ξεχνᾶ τούς ἀγῶνες τους, πού προστατεύει τά παιδιά της καί δέν τά διώχνει, πού εἶναι μαθημένη νά χαρίζει ἀλλά ὄχι νά χαρίζεται. Εἴμαστε ὅλοι ἐμεῖς, παιδιά αὐτῆς τῆς Ἑλλάδας, τῆς Ρωμηοσύνης.

 

Οὔτε ἀριστερά, οὔτε δεξιά – ἀλλά μπροστά. Σεβόμαστε τίς ρίζες μας καί γι’ αὐτό δέν θά μπορούσαμε νά εἴμαστε ριζοσπαστικοί. Ἀρνούμαστε νά συντηρήσουμε τόν παλαιό ἄνθρωπο –τόν βολεμένο, τόν ἀσελγῆ, τόν πονηρό- καί γι’ αὐτό νιώθουμε ἀληθινά προοδευτικοί καί βαθιά ἐπαναστατικοί.

 

Στήν Ἑλλάδα που ὁραματιζόμαστε:

  • Θέλουμε νά ζοῦμε ἀπό τή δική μας γῆ, μέ τά δικά μας χέρια καί τό δικό μας μυαλό, καί ὄχι μέ κάλπικα καί δανεικά.
  • Ἀγκαλιάζουμε καί ἐξελίσσουμε τήν σύγχρονη τεχνολογία γιά νά τήν κάνουμε πιό ἀνθρώπινη.
  • Σεβόμαστε καί ἀξιώνουμε σεβασμό γιά ὅλους, χωρίς νά μπερδεύουμε τά κάθε λογῆς «δικαιώματα» μέ την ἀσέβεια καί τήν ἀναξιοπρέπεια.
  • Μαθαίνουμε στά παιδιά μας πρώτα τή γλώσσα τῆς ἀρετῆς, τῆς ἐντιμότητας καί τῆς νομιμοφροσύνης, κί ἔπειτα ἄφοβα ὅλες τίς γλῶσσες καί τίς τέχνες τοῦ κόσμου.
  • Τό κρᾶτος εἶναι ἐγγυητής δικαιοσύνης, ἀξιοπρέπειας καί ἀνάπτυξης γιά ὅλους τούς πολῖτες του.
  • Δομοῦμε ὠφέλιμες διεθνεῖς συμμαχίες, ὄχι ὡς καταφύγιο ἀπό τόν φόβο, ἀλλά μέ τήν ὑγεία τῆς αὐξημένης ἰσχῦος μας –οἰκονομικῆς, στρατιωτικῆς, πολιτισμικῆς.
  • Οὔτε εὐρωλάγνοι, οὔτε εὐρωφοβικοί ἀπέναντι στόν οἰκονομικό γίγαντα καί πνευματικό νάνο που λέγεται Εὐρώπη. Ἀπορρίπτουμε τή λοβοτόμηση τῶν ἐθνῶν, τήν ἀποικιοκρατικοῦ τύπου «ἀλληλεγγύη», τόν «πολυπολιτισμό» τοῦ ἐξισλαμισμοῦ καί τῆς ἀνηθικότητας. Ἡ εὐρωπαϊκή μας προοπτική ἑδράζεται στά φυσικά καί ἱστορικά μας συγκριτικά πλεονεκτήματα: Ζωογονοῦμε τήν Εὐρώπη μέ πνευματικό πολιτισμό, μέ διατροφική ποιότητα, μέ ἐνεργειακή πληρότητα, ὄχι με ἐποίκους καί δάνεια.

 

_______________

 

 

Μέ σκοπό τή ΝΙΚΗ τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ἀνθρώπινης Ἀξιοπρέπειας, συστρατευόμαστε σέ ἕναν ποιοτικό, σύγχρονο, σοβαρό καί ἑνωτικό πολιτικό ὀργανισμό, καλοπροαίρετοι ἄνθρωποι ἀπό ὅλα τά στρώματα τῆς κοινωνίας, ἀπό ὅλες τίς τάξεις καί τά ἐπαγγέλματα: ἐργάτες καί ἐπιχειρηματίες, φοιτητές καί συνταξιοῦχοι, καλλιτέχνες καί στρατιωτικοί, ἐκπαιδευτικοί καί ἀθλητές, ἀγρότες καί ἐπιστήμονες, ἐκλεκτοί ἄνθρωποι τῆς Διασπορᾶς. Ὁ ἑνωτικός μας χαρακτήρας ὠστόσο, ἔχει διάκριση: στήν προσπάθειά μας δέν γίνονται δεκτοί πρώην βουλευτές καί θητεύσαντες σέ κυβερνήσεις, ἀνεξαρτήτως χώρου – δέν θά ἐπιβαρύνουμε τήν προσπάθειά μας μέ τό στίγμα κοινοβουλευτικῶν ψηφοφοριῶν καί πολιτικῶν ἐπιλογῶν στίς ὁποῖες δέν συμμετείχαμε.

 

  • Δέν εἴμαστε προσωποπαγές κόμμα. Ἡ ὑγεία τῆς προσπάθειάς μας εἶναι ἡ ἑνωμένη ὁμάδα μέ κοινό φρόνημα, πάνω ἀπό μεμονωμένα πρόσωπα-«σωτῆρες».
  • Δέν εἴμαστε σύλλογος εὐχολογίων. Ἡ πολιτική μας σκέψη συνδυάζει διαχρονικές ἀξίες τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ρωμηοσύνης (που ὑπάρχουν πολύ πρίν τήν «ἀριστερά» καί τή «δεξιά») μέ σύγχρονη τεχνοκρατική προοπτική.
  • Δέν εἴμαστε καιροσκόποι ἐπαγγελματίες τοῦ πολιτικαντισμοῦ, ἀλλά πολιτικά σκεπτόμενοι ἐπαγγελματίες τοῦ μόχθου, πού εὐχαρίστως θά μέναμε στό σπίτι μας ἄν ἡ Πατρίδα καί τό μέλλον τῶν παιδιῶν μας ἦταν σέ ἀξιόπιστα, ἱκανά καί ἐνάρετα χέρια. Ἀποφεύγουμε νά ἀλλοιωθοῦμε ἀπό τά πάθη τῆς ἐξουσίας, κρατώντας ξεχωριστά τή λήψη ἀποφάσεων ἀπό τή δημόσια ἐκπροσώπηση.

 

Τό κακό θά θριαμβεύει μόνον ὅσο τό καλό μένει ἄπραγο. Δέν ἔχουμε δικαίωμα νά ἀποτύχουμε. Καλοῦμε κάθε συμπολίτη μας πού συμμερίζεται τήν ἀγωνία ἀλλά καί τό ὅραμά μας, νά ὑποστηρίξει τήν ὑγιέστερη προσπάθεια νά χτίσουμε μία Ἑλλάδα πού θά ἀξίζει γιά τά παιδιά μας. Ἡ ΝΙΚΗ τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ἀνθρώπινης Ἀξιοπρέπειας, δέν μπορεῖ παρά νά εἶναι «ἀπ’ τά κόκκαλα βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά» καί μέ τήν εὐχή τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ τοῦ Γένους.


«Να νοσταλγείς τον τόπο σου, ζώντας στον τόπο σου, τίποτε δεν είναι πιο πικρό» Γ. Σεφέρης

Το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα ΝΙΚΗ είναι ένας εγκεκριμένος Πολιτικός Οργανισμός, από τον Άρειο Πάγο, από τις 25 Ιουλίου του 2019.

 


Σταδίου 10,ήνα 105 64