12.4.23

Μ. Τετάρτη: η πόρνη γυναίκα και η "πληροφορία" για την κοίμηση κάθε ανθρώπου. (Από το συνεργάτη μας Θεολόγο-Φιλόλογο κ. Δημ, Λυκούδη)