13.1.23

«Αν η Ελλάδα δεχτεί να αποσύρει έστω έναν στρατιώτη από νησί τίθεται θέμα κυριαρχίας»! Χ.Καπούτσης

 

(Αναρτήθηκε από το Στρατηγό εα κ. Αθανάσιο Καραντζίκο )