18.12.22

"Ας μαζευτούμε, λίγο πριν τα Χριστούγεννα" - Δημήτριος Λυκούδης