2.12.22

ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ Σ΄ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΚΑΠΤΟΥΝ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ