30.10.22

"Πονάει η καρδιά μας για όσους έφυγαν"

 

Δημήτριος Λυκούδης