9.5.22

Η Ρωσία δεν έχει στο λεξιλόγιό της τη λέξη ήττα… πυρηνικός κίνδυνος (Audio)