18.4.22

Οι πρώτες εικόνες από το καταδομικό Moskva ,μετά από το χτύπημα