22.4.22

Αναστάσιμες Ευχές 2022Σεβαστοί Πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,


«Αναστάσεως ημέρα λαμπρυνθώμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα. Εκ γαρ θανάτου προς ζωήν και εκ γής προς ουρανόν Χριστός ο Θεός ημάς διεβίβασεν...» 

Η Ανάσταση του Χριστού είναι το κυρίαρχο, το κεντρικότερο, το κατ’ εξοχήν γεγονός της ενσάρκου Θείας Οικονομίας. Είναι το γεγονός, που διαφοροποιεί τον Χριστιανισμό από κάθε άλλη θρησκεία. Είναι το γεγονός, πάνω στο οποίο θεμελιώνεται και στηρίζεται όλο το οικοδόμημα της πίστεως. «Ει δε Χριστός ουκ εγήγερται, κενόν άρα το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίστις υμών…Ει δε Χριστός ουκ εγήγερται, ματαία η πίστις υμών» (Α΄ Κορ.15,14,17), βεβαιώνει ο μέγας  Παύλος.

Χωρίς την Ανάσταση όλο το χριστιανικό οικοδόμημα καταρρέει και μεταβάλλεται σε μια ιδεολογία, σε ένα ανθρώπινο φιλοσοφικό κατασκεύασμα, ανίκανο να σώσει, να λυτρώσει τον άνθρωπο από τον θάνατον, ο οποίος είναι, κατά τον μεγάλο σύγχρονο άγιο και ομολογητή της Ορθοδοξίας μας Ιουστίνο τον Πόποβιτς «η μόνη πικρία της ζωής, η μόνη πικρία της υπάρξεως. Εξ αυτού προέρχεται και όλη η τραγικότητα της ζωής».

Ο σκοπός της Αναστάσεως δεν ήταν απλώς για να καταδειχθεί η θεία φύσις του Αναστάντος, ο οποίος με την δύναμη της Θεότητός του συντρίβει τον θάνατον. Ο Χριστός ανεστήθη διά τον εκπεσόντα εις την φθοράν και εις τον θάνατον κατολισθήσαντα άνθρωπον. Ανεστήθη ίνα «ημάς διαβιβάσει εκ θανάτου προς ζωήν και εκ γής προς ουρανόν».

Εύχομαι από βάθους καρδίας το ανέσπερον φως του Αναστάντος Κύριου να πληροί και καταυγάζει τις καρδιές όλων μας. 


Μετά των  αναστασίμων εορτίων προσρήσεων και ευχών εν Χριστώ αναστάντι,  


Ελάχιστος εν Χριστώ αδελφός


Αρχ. Παύλος  Δημητρακόπουλος

Διευθυντής  του Γραφείου Αιρέσεων και Παραθρησκειών 

της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.