22.4.22

Έκκληση για προστασία της Αγίας Σοφίας


Γράφει ο Αντιστράτηγος εα ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΚΑΡΑΝΤΖΙΚΟΣ


       Με ποιό δικαίωμα η Τουρκία καταστρέφει και βεβηλώνει το υπέρτατο και μοναδικό μνημείο της Χριστιανοσύνης και ταυτόχρονα το ανυπέρβλητο μνημείο της θρησκευτικής
αρχιτεκτονικής και Βυζαντινής τέχνης;


       Πότε επί τέλους ο πολιτισμένος κόσμος θα συγκινηθεί από την Τουρκική βαρβαρότητα και θα λάβει μέτρα προστασίας του μοναδικού μνημείου της παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς;

      Οι Τούρκοι άρχισαν τις καταστροφές. Η ανεπανόρθωτη ζημιά στην αυτοκρατορική Πύλη και οι βλάβες στο εσωτερικό του ναού μόνο κακά προοιωνίζονται.

     Φθάνει πια.Είναι καιρός.Είναι καιρός για λήψη μέτρων διάσωσης του μνημείου. Η πολιτισμένη Δύση, ο ΟΗΕ, η Ουνέσκο, η Ελλάδα και όλος ο Κόσμος οφείλουν να λάβουν μέτρα.
Δεν αρκούν οι εκκλήσεις και διαμαρτυρίες.Η Τουρκία δεν καταλαβαίνει από αυτά.
Ο ναός της Αγίας Σοφίας,το σύμβολο της Ορθοδοξίας,πρέπει να επανέλθει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για πολλούς λόγους αλλά και για να προλάβουμε την καταστροφή του.
Προφάσεις και πολιτικές σκοπιμότητες δεν έχουν θέση.


                 Αθανάσιος Καραντζίκος