16.1.22

Γαβριήλ Δημητρίου:Με Rafale παύει να κείται μακράν η Κύπρος. Γιατί πρέπει να πάρει δικά της μαχητικά