16.1.22

Γιάννης Μάζης: Γιατί και πώς να καταρριφθούν τουρκικά drones. Ξεθάρρεψαν οι Τούρκοι από το non paper