21.11.21

{ ΕΠΙΚΑΙΡΟ } - Ιστορία χωρίς λόγια! (Τα λόγια είναι περιττά..)
ΑΛΕΞ