27.10.21

ΤΟ ΈΠΟΣ ΤΟΥ 1940 (*****)

 


Εξαιρετικό ιστορικό βίντεο, αν και για λόγους σκοπιμότητος έχει αποφευχθεί η σημαντική
συμβολή στην οχύρωση, τον εξοπλισμό  και την οργάνωση του ΕΣ του πρωτεργάτη της Νίκης
Ιωάννου Μεταξά, στον οποίο αναφέρεται μόνο επιλεκτικά ...
ΑΛΕΞ