12.9.21

"Πάνε για μοιρασιά 33-67 το Αιγαίο όπως έκαναν στην Κύπρο"! Γιώργος Τράγκας