9.7.21

Γιατί κάποια Μοναστήρια έχουν "on line" μετάδοση των ακολουθιών; Ποιος ο σκοπός

 Δημήτριος Λυκούδης Θεολόγος Φιλόλογος