18.7.21

Ι. Μάζης: Πρόσεξε πως θα συμπεριληφθεί στην ανακοίνωση ότι η Αμμόχωστος γίνεται μια τουρκική πόλη