19.4.21

Τέτοιο "λαβράκι" δεν θα το αφήναμε να περάσει στο "έτσι".... Απολαύστε το βίντεο !!!

Τους χαρακτηρισμούς τους αφήνουμε σε σας....