19.10.20

Φράγκος Φ.:Κύριε Π/Θ με φράχτη και Ε.Ε. δεν νικάς τον Τούρκο!!