12.2.20

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑΥΜΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( 9η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ… )

Γράφει ο συνεργάτης μας Νίκος Ρούσσης

Ένας πολύ ωραίος Έλληνας που ζει στην Αυστραλία, ο κ. Δημητρούλας, έκαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εργασία, συγκεντρώνοντας με κόπο και μεράκι, όσα με θαυμασμό δια μέσου των αιώνων, είπαν για την Ελλάδα και τον Ελληνικό Πολιτισμό, όχι Έλληνες, αλλά 150 ξένοι, κορυφαίοι επιστήμονες, φιλόσοφοι, διανοητές και γενικά άνθρωποι του πνεύματος.
Μας εμπιστεύτηκε αυτή την εργασία του, να την κάνουμε γνωστή σε όλο τον πλανήτη. Και θα την κάνουμε!

Ενώ εδώ, στην Πατρίδα μας , ορισμένοι, κατηγορούν κάθε θαυμαστή τού αρχαίου και νέου ‘Ελληνικού πολιτισμού, ως εθνικιστή και σωβινιστή, καθ’ ην στιγμήν δεν αποκρύπτουν τον θαυμασμό των, προς ξένους πολιτισμούς, τούς οποίους οι ‘Έλληνες (δήθεν) «αντέγραψαν» εμείς επικαλούμεθα, όχι ‘Έλληνες, αλλά ξένους επιστήμονας, (υπέρ των εκατόν πεντήκοντα, 150) πού διά μέσου των αιώνων, εκφράζουν τον θαυμασμό τους διά τους Έλληνες και το αξεπέραστο κάλλος τού διαχρονικού ‘Ελληνικού πολιτισμού.
’Αγαπητές φίλες και φίλοι.
’Εάν, διαβάζοντας αυτήν και τις επόμενες που θα δημοσιεύουμε κάθε δυο ημέρες, νοιώσετε την καρδιά σας να πάλλεται χαρούμενα στο στήθος σας και αν ακόμα δακρύσετε από υπερηφάνεια, αυτό σας κάνει πραγματικούς ΕΛΛΗΝΕΣ και υπερήφανους που ανήκετε στην αθάνατη ‘Ελληνική φυλή……………………

«‘Ορίζω την Ευρώπη σαν το σύνολο των χωρών, κληρονόμων της ‘Ελληνικής παιδείας». ΡΕΝΕ ΓΚΡΟΥΣΕ.
«Για τις εκλεκτές αρετές, μόνον θεοί θα μπορούσαν να μιλήσουν ή ’Άγγλοι ποιητές , πού γαλουχήθηκαν ‘Ελληνικά».
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΕΘΚΕ
« Δεν υπάρχει μεγαλύτερο και θειότερο έργο στον κόσμο από τον Παρθενώνα». ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝ Γάλλος Συγγραφέας
«Σ’ ολόκληρη την ιστορία, τίποτε δεν είναι τόσον εκπληκτικό ή τόσον δύσκολο να περιγραφή, όσον ή αιφνίδια άνοδος τού πολιτισμού στην ‘Ελλάδα...
Το τί επιτέλεσαν οι ‘Έλληνες στην τέχνη και στην λογοτεχνία είναι γνωστό στον καθένα, αλλ’ ότι έχουν πραγματοποιήσει στον καθαρώς διανοητικό τομέα είναι ακόμη εξαιρετικότερο.
’Επινόησαν τα μαθηματικά, την επιστήμη και την φιλοσοφία. Πρώτοι έγραψαν ιστορία...στοχάσθηκαν ελευθέρως επάνω στην φύση τού κόσμου και τούς σκοπούς της υπάρξεως χωρίς να δεσμεύονται απ’ οποιαδήποτε κληρονομούμενη ορθοδοξία.
‘Ότι συνέβη ήταν τόσον καταπληκτικό ώστε, ακόμα και σε καιρούς εντελώς πρόσφατους, οι άνθρωποι περιορίζονταν να χάσκουν ενεοί και να ομιλούν με μυστικοπάθεια, για την ‘Ελληνική ιδιοφυία».
B. RUSSELL
«INGENIORUM GRAECIAE FLATU IMPEILIRU»
Μετάφραση
«Κινούμεθα με την πνοή τού πνεύματος της ‘Ελλάδος». Παροιμιώδης λατινική φράση
«‘Όλα τα πολιτισμένα έθνη εις ότι αφορά την δραστηριότητα τού πνεύματος, είναι αποικίες τίς ‘Ελλάδος». HENRY MEHN
«‘Ο κόσμος, θα χρειάζεται πάντοτε τον ‘Ελληνισμό, γιατί θα χρειάζεται την λογοτεχνία και την τέχνη του. Σήμερα τον χρειάζεται για ένα βαθύτερο αίτιο. Γιατί χρειάζεται μία φιλοσοφία, πού θα δώσει στον πολιτισμό του, αυτό πού χρειάζεται περισσότερο από κάθε τι… Την ψυχή ! » RICHARD LIVINGSTONE

« ‘Η μελέτη τού Πλουτάρχου εξυψώνει την πλαδαρή ανθρωπότητα της εποχής μας και την κάνει ακόμη καλύτερη και ζωτικότερη». SCHILLER
«‘Όλοι ήμαστε ‘Έλληνες. Οι νόμοι μας, ή φιλοσοφία μας, ή θρησκεία μας, έχουν τις ρίζες τους στην έξοχη ‘Ελλάδα». SCHELLEY
«Το ‘Ελληνικό ιδεώδες παραμένει.
Μέσα στον πυρετό τού σύγχρονου εμπορευματισμού, ή τέχνη τού Φειδίου και τού ’Ικτίνου, είναι πάντοτε ή σοφή μητέρα στην οποία πρέπει να επιστρέψουμε.
‘Ο Παρθενών μάς διδάσκει ότι στην τέχνη δεν υπάρχουν εύκολοι δρόμοι, ότι ή καταστροφή αυτού πού το παρελθόν κέρδισε για μάς, δεν είναι πρόοδος, αλλά κατήφορος προς το απύθμενο πηγάδι τού βαρβαρισμού.
’Αντί να απαρνηθούν το έργο των πατέρων τους, οι ‘Έλληνες το τελειοποίησαν και ανήγειραν αυτό το ανάκτορο της τέχνης σε στέρεο θεμέλιο, επειδή δεν στράφηκαν ούτε προς τα δεξιά, ούτε προς τα αριστερά, αλλά βάδισαν σταθερώς προς το φώς……. R. BLOOMFIELD The Legacy of Greece
« ‘Η λέξη φιλοσοφία είναι ένα από τα δημιουργήματα τού Πυθαγόρα.
’Απέρριψε την λέξη σοφία ως υπερφίαλο και περιέγραψε την μελέτη του ως φιλοσοφία - αγάπη προς την σοφία»…….. W. DURANT

«‘Ο Πλούταρχος τροφοδότησε την Γαλλική τραγωδία, όπως ό ‘Όμηρος τήν ‘Ελληνική, και πολλά έργα τού Κορνηλίου, τού Ρακίνα και άλλων στηρίζονται στους παράλληλους βίους». BRUNETIERE
«Βιβλιοθήκη ’Αλεξανδρείας... ή πρώτη τράπεζα δεδομένων της ανθρωπότητας». FEDERICO SAGREDΟ Πρύτανης βασιλικής ’Ακαδημίας των Βάσκων

«Γιά νά καταλάβουμε τούς ‘Έλληνες πρέπει να εισδύσουμε στην ιδιοτυπία της φύσεώς των»…… URICH WICKENS Στό έργο του «’Αλέξανδρος ό Μέγας»

Ούτε ή Ρωμαϊκή κοσμοκρατορία, ούτε η θριαμβευτική πορεία τού Χριστιανισμού, τού οποίου οι κοινότητες απλώνονταν κατά το τέλος της αρχαιότητος στον ευρύτατο από την Ιρλανδία μέχρι τις Ινδίες χώρο, ούτε ακόμη ή Βυζαντινή Αυτοκρατορία και ό ’Αραβικός πολιτισμός θα μπορούσαν να δημιουργηθούν, χωρίς τον Μέγα ’Αλέξανδρο και το κοσμογονικό του έργο»……… H. BENGSTON
Έρρωσθε και ευδαιμονείτε άπαντες εν παντί.
Συνεχίζεται ……