25.2.18

Ο Επίτιμος Α΄ΓΕΣ Στρατηγός ε.α. Φράγκος Σ. Φραγκόυλης για την ΤΟΥΡΚΙΑ κ τα ΙΜΙΑ