26.10.17

Μείωση μαμούθ από τον ELA για τις ελληνικές τράπεζες – Επιστρέφουν καταθέσεις


Μειώνεται σταδιακά η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από το Μηχανισμό Εκτακτης Ρευστότητας (ELA). Μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος, ο συνολικός δανεισμός των ελληνικών τραπεζών από τον ELA περιορίστηκε στα 28,6 δισ ευρώ, αντανακλώντας μείωση κατά 4 δισ ευρώ, συνεπεία της βελτίωσης των συνθηκών ρευστότητας των τραπεζών.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος:
«Στις 26 Οκτωβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 28,6 δισεκ. ευρώ έως και την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 4,0 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές».

Επιστρέφουν εμπιστοσύνη και καταθέσεις στις τράπεζες

Ανοδικά για πέμπτο συνεχή μήνα κινήθηκαν οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες το Σεπτέμβριο, με τις καθαρές εισροές να φτάνουν τα 625 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος τα οποία δημοσιεύει το news247, η άνοδος αυτή αφορά νοικοκυριά και επιχειρήσεις μη χρηματοπιστωτικές.
Από τις αρχές του έτους, οι καταθέσεις των φυσικών προσώπων έχουν ενισχυθεί κατά 1,55 δισ ευρώ και των επιχειρήσεων , κατά 2,4 δισ ευρώ. Συγκριτικά με τον περσινό Μάιο, μήνα απαρχής μιας περιόδου επιστροφής στις καταθέσεις, το σύνολο των εισροών έχει ξεπεράσει τα 3,5 δισ ευρώ.
Παρά τις αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις της περιόδου, τα νοικοκυριά αύξησαν τα υπόλοιπά τους κατά 207 εκατ. ευρώ, ενώ οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις κατά 418 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω τουρισμού. Στο μεταξύ, εξακολουθεί και αυξάνεται το ενδιαφέρον του κοινού για προθεσμιακές καταθέσεις, αναζητώντας μια μεγαλύτερη απόδοση.
Έτσι, το Σεπτέμβριο, για τρίτο συνεχή μήνα, αυξήθηκαν τα υπόλοιπα των προθεσμιακών καταθέσεων κατά 288 εκατ. ευρώ. Η άνοδος αυτή αντανακλά τη βελτίωση του κλίματος που επικρατεί στην αγορά καθώς ερμηνεύεται ως εμπιστοσύνη προς τις τραπεζικές καταθέσεις, δεδομένου ότι οι ιδιώτες φυσικά πρόσωπα «κλειδώνουν» για ένα διάστημα τα διαθέσιμά τους.
Την ίδια περίοδο, πέραν της εισροής καταθέσεων και της επιστροφής μετρητών ενδεχομένως από «στρώματα» και συρτάρια, τοποθετήθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και κεφάλαια που προέκυψαν από ρευστοποιήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων. Επιπλέον, χαρακτηριστικό είναι ότι αυξήθηκαν και οι συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες, με αποτέλεσμα να περιορίζονται οι αναλήψεις μετρητών.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος για το Σεπτέμβριο, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της οικονομίας διατηρήθηκε αμετάβλητος στο -1,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά 552 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 241 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων διατηρήθηκε αμετάβλητος στο 4,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 36 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.500 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2017.
Αναλυτικότερα:
I.Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας
Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης[1]
Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, το Σεπτέμβριο του 2017, ήταν αρνητική κατά 545 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 72 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο -5,2% από -5,0% τον προηγούμενο μήνα.
Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα
Το Σεπτέμβριο του 2017, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε στο -0,8% από -0,9% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 8 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 313 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων
Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Σεπτέμβριο του 2017, ήταν θετική κατά 113 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 134 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 0,4% από 0,3% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στο 0,1% από -0,2% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 61 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 204 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε στο 4,7% από 6,7% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 52 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 70 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων
Το Σεπτέμβριο του 2017, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 13 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 28 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 0,2% από -0,2% τον προηγούμενο μήνα.
Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων
Αρνητική κατά 133 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, το Σεπτέμβριο του 2017, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 150 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -2,2% από -2,3% τον προηγούμενο μήνα.
II.Καταθέσεις[2] της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα[3]
ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση
Αύξηση κατά 88 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Σεπτέμβριο του 2017, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 93 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 6,2% από 9,5% τον προηγούμενο μήνα.
ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα
Μείωση κατά 52 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Σεπτέμβριο του 2017, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι αύξησης κατά 1.407 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 4,6% από 4,3% τον προηγούμενο μήνα.
ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις
Μείωση κατά 242 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Σεπτέμβριο του 2017, οι συνολικές καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 716 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 13,7% από 13,0% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 416 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 689 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 657 εκατ. ευρώ, το Σεπτέμβριο του 2017, έναντι αύξησης κατά 27 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα
Αύξηση κατά 190 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Σεπτέμβριο του 2017, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 691 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 2,7% από 2,5% τον προηγούμενο μήνα.
[1] Συμπεριλαμβάνονται η κεντρική κυβέρνηση, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
[2] Περιλαμβάνονται και τα ρέπος.
[3] Δεν περιλαμβάνεται η Τράπεζα της Ελλάδος.
TRIBUNE