22.10.17

Α Π Ο Ρ Ι Ε Σ:


1) Γιατί χρειάζεται ...δικηγόρο στην εξέτασή του ο πατέρας της δολοφονηθείσης Δώρας;

2) Οι καταθέσή του έγινε ανομωτί ή ενόρκως;