23.8.17

Τούρκοι Εθνικιστές ετοίμαζαν πόλεμο με την Ελλάδα