23.5.17

Δηλώσεις Δημήτρη Τσερμενίδη, προέδρου εργαζομένων ΟΑΣΘ