13.3.17

Σε ποιους απόστρατους “ψαλιδίζεται” η σύνταξη!


Ο νόμος Κατρούγκαλου ψαλιδίζει συντάξεις αποστράτων. Το πως μας το εξηγεί απόστρατος αναγνώστης που γράφει στο Militaire.gr:
 Νέα βόμβα για τους ένστολους, από το νόμο-έκτρωμα 4387/2016 (Κατρούγκαλου), ύστερα από τις διευκρινιστικές οδηγίες που γνωστοποίησε  το ΓΛΚ.
 Γνωστοποιήθηκαν από το ΓΛΚ,  διευκρινιστικές οδηγίες των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 4387/2016 https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΔΥ7Η-8Θ3?inline=true , οι οποίες αφορούν  στις  προϋποθέσεις χορήγησης της Εθνικής Σύνταξης σε συνταξιούχους λόγω γήρατος.

Το έγγραφο διευκρινίζει, ότι  το κομμάτι της εθνικής σύνταξης, χορηγείται σε ποσοστό 100% στον ασφαλισμένο με 40 έτη διαμονής στην Ελλάδα , εφόσον, πέραν των γνωστών προϋποθέσεων, διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, μεταξύ του 15 έτους της ηλικίας και του έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
Από το νόμο πλήττονται κυρίως οι αλλοδαποί που εργάζονται στην χώρα ΚΑΙ οι έχοντες συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία κάτω των 55 ετών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται  όλοι  οι απόστρατοι (Στρατιωτικοί   και Σώματα ασφαλείας ), οι οποίοι έχουν αποχωρήσει υπό καθεστώς 35ετίας , διότι  κατά την αποχώρησή τους δεν  συμπλήρωσαν τα 55 έτη ηλικίας (απαιτείται να έχουν 40  +15 = 55 έτη κατά το έτος υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης). Το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται κατά 1/40, για κάθε χρόνο που υπολείπεται των 55 ετών [σαράντα (40) έτη διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης].
Ενδεικτικά, στην περίπτωση που κάποιος συνταξιοδοτήθηκε στην ηλικία των 50 ετών, δηλαδή εισήλθε στο στράτευμα στα 18 του, με 32 έτη υπηρεσίας, έχει απώλεια 5/40 του πλήρους ποσού της εθνικής σύνταξης (384 Ευρώ), ήτοι απώλεια 48 Ευρώ.
Πέραν λοιπόν των μειώσεων που θα προκύψουν από τον υπολογισμό με το νέο νόμο, από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τους νυν συνταξιούχους, έρχονται επιπλέον απώλειες πάνω στο κομμάτι της εθνικής σύνταξης αυτή τη φορά.
Το ΥΠΕΘΑ , το ΥΠ. Προστασίας του Πολίτη , το ΥΝΑΝΠ και οι Ενώσεις Αποστράτων, οφείλουν να κινητοποιηθούν ώστε να προστατέψουν τα εν αποστρατεία στελέχη, από τον νέο αυτό σκόπελο.
Διαβάστε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο.

militaire