5.1.17

Η Κύπρος δανείστηκε με μηδενικό επιτόκιο από τις αγορές


Με επιτόκιο 0,02% δανείστηκε η Κύπρος το ποσό των 100 εκατ. ευρώ από τις αγορές, για διάστημα 13 εβδομάδων, αποδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία της κυπριακής οικονομίας, μακριά από τα μνημόνια.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, κατά τη δημοπρασία Γραμματίων του Δημοσίου που έλαβε χώρα στις 3 Ιανουαρίου 2017, οι προσφορές που κατατέθηκαν διαμορφώθηκαν στα 400 εκατ. ευρώ, 4 φορές πάνω από το ποσό των 100 εκατ. ευρώ που ζητούσε το κυπριακό δημόσιο, ενώ η μέση σταθμική απόδοση έκλεισε στο 0,02%.

Οι αποδεκτές τιμές κυμάνθηκαν μεταξύ 99,9780 εώς 100,0050 οι οποίες αντιστοιχούν σε αποδόσεις -0,02% εώς 0,09%.
Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα της δημοπρασίας:
Ανακοινωθέν ποσό: 100 εκατ. ευρώ
Διάρκεια: 13 εβδομάδες
Ημερομηνία δημοπρασίας: 3 Ιανουαρίου 2017
Ημερομηνία έκδοσης: 9 Ιανουαρίου 2017
Ημερομηνία λήξης: 7 Απριλίου 2017
Συνολικές προσφορές που λήφθηκαν: 400 εκατ. ευρώ
  • Ανταγωνιστικές προσφορές: 215,5 εκατ. ευρώ
  • Μη ανταγωνιστικές προσφορές: 184,5 εκατ. ευρώ
Συνολική ονομαστική αξία αποδεκτών προσφορών: 100 εκατ. ευρώ
  • Ανταγωνιστικές προσφορές: 75 εκατ. ευρώ
  • Μη ανταγωνιστικές προσφορές: 25 εκατ. ευρώ
Προσφερόμενες αποδόσεις:
  • Μέση σταθμική απόδοση: 0,09%
  • Ανώτατη απόδοση: 0,19%
  • Κατώτατη απόδοση: -0,02%
Αποδεκτές αποδόσεις:
  • Μέση σταθμική απόδοση:0,02%
  • Ανώτατη απόδοση: 0,09%
  • Κατώτατη απόδοση: -0,02%
ΟΔΔΗΧ: Στο 2,97% η απόδοση σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων
Στο 2,97% διαμορφώθηκε η απόδοση σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 1,25 δισ. ευρώ που διενεργήθηκε σήμερα.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,62 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,30 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2017, στις 12 μ.μ.

liberal.gr/