17.10.16

Ο σεισμός στα Ιωάννινα μετακίνησε το όρος Μοτσικέλι