21.6.24

Εἶναι ὑπερήφανοι… διὰ τὴν «παρέλασιν» οἱ Ἀρχιερεῖς-Ἱερεῖς-Καθηγηταί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.;

 


Φ.Μ