27.3.24

«Τα αποθέματα υπομονής της Μόσχας έναντι των Αθηνών εξαντλούνται»-Δημ.Λιάτσος(Αναρτήθηκε από τον Στρατηγό κ. Αθαν. Καραντζίκο )