7.2.24

Δημήτρης Σταθακόπουλος: Η παγίδα που θα πέσει η Τουρκία


Δημήτρης Σταθακόπουλος: Ανοικτό αλισβερίσι τα F-35! Ο Ερντογάν θα πληρώσει τους μεγαλοϊδεατισμούς. Θα πέσει μέσα στην παγίδα που σκάβει για τους άλλους.
___________________
(Αναρτήθηκε από τον κ. Μιχάλη Τσολάκη)