14.1.24

Λάμπρος Τζούμης: Οι Τούρκοι εκπαιδεύονται για να καταλάβουν τα νησιά μας

 


(Αναρτήθηκε από το συνεργάτη μας κ. Μιχάλη Τσολάκη)