22.1.24

Γιώργος Φίλης, Μπορεί να οδηγηθούμε σε ένα μεγάλο πόλεμο και νέα σύνορα Ευρύτερη Μέση Ανατολή