1.1.24

Τουρκία: Έβαλαν AESA Radar στα AKINCI
Τουρκία: Έβαλαν AESA Radar στα AKINCI ενώ οι πτητικές δοκιμές αναμένεται να επιταχυνθούν το 2024.

Συνεχίζονται οι εργασίες για το τουρκικό ραντάρ μύτης MURAD AESA, το οποίο βρίσκεται υπό ανάπτυξη για πλατφόρμες όπως τα AKINCI Attack Unmanned Aerial Vehicle (TIHA) και τα F-16.

Το MURAD AESA Radar αναμένεται να ολοκληρώσει τις πτητικές δοκιμές το 2024 ενώ θα χρησιμοποιηθεί και στα KIZILELMA, KAAN, HÜRJET και ANKA-3.

«Ο αριθμός των χωρών που μπορούν επί του παρόντος να αναπτύξουν το ραντάρ μύτης AESA μπορεί να μετρηθεί στα δάχτυλα του ενός χεριού», τονίζει το τουρκικό αμυντικό σάιτ savunmasanayist.com.

Σύμφωνα με τους Τούρκος, οι λειτουργίες και οι δυνατότητες του τουρκικού Ραντάρ AESA είναι οι εξής:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ:
Αναζήτηση μεγάλης εμβέλειας
Παρακολούθηση πολλαπλών στόχων
Καθοδήγηση ενδιάμεσου σταδίου
Ανίχνευση εισροής
Ανίχνευση καιρού
Ελιγμός Αερομαχίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΕΡΑ-ΕΔΑΦΟΥ:
Χαρτογράφηση τοποθεσίας
Ανίχνευση και παρακολούθηση κινουμένων στόχων εδάφους
Maritime Search και ISAR
Μέτρηση απόστασης αέρα-εδάφους

Οι Τούρκοι υποστηρίζουν πως θα είναι ένα πολυλειτουργικό ραντάρ, με δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης στόχου ενώ θα διαθέτει και μέτρα ηλεκτρονικής υποστήριξης και δυνατότητες ηλεκτρονικής επίθεσης.

https://www.geostratigika.gr