21.12.23

Ανθρωπιστική βοήθεια από Ομογενείς και Φιλέλληνες Αυστρίας για την Θεσσαλία /Εn

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βιέννη.- Η Ελληνική Εταιρεία Αυστρίας, συνεχίζοντας την ανθρωπιστική της δράση στο πλαίσιο της εκστρατείας «Παγκόσμιος Ελληνισμός – Ανθρωπιστική Βοήθεια Χωρίς Σύνορα», σε συνεργασία με την αυστριακή οργάνωση „GRIECHENLANDHILFE“ με πρόεδρο τον κύριον  Erwin Schrümpf, και τον Σύνδεσμο Ελληνων Ιατρών και συγγενικών επιστημόνων Αυστρίας«Ασκληπειός» με πρόεδρο την Δρ. Θεανώ Τσελέπη-Heidinger,  βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της πληγείσας Θεσσαλίας.

Σε 5 χωριά της Θεσσαλίας όπως ο Παραπόταμος, ο Παλαμάς, ο Βράχος, η Μεταμόρφωση, η Φακαντόρα πραγματοποιήθηκαν  δωρεές σε   ιατροφαρμακευτικό υλικό , ειδών υγιεινής και πρώτης ανάγκης ,ένας σημαντικός  αριθμός από γεννήτριες , καινούργια υποδήματα και ενδύματα όπως μπότες και χειμωνιάτικα παλτά ,ακόμα και σχολικά είδη όπως μεταξύ άλλων χίλιες τσάντες σχολικές κ.α. Τα συγκεκριμένα αγαθά προορίζονταν   για τους πληγέντες από τον φονικό κατακλυσμό στην Θεσσαλία τον Σεπτέμβριο και μοιράστηκαν προσωπικά από τον κύριο Erwin Schrümpf και συνεργάτες. Ακόμα και τροφές για τα αδέσποτα ζώα , σκύλους και γάτες , στάλθηκαν από την Αυστρία.

Πολύτιμη για τη συγκεκριμένη προσφορά κρίθηκε η συμβολή και φιλελλήνων αλλά και αυστριακών επιχειρήσεων.

Η Δρ.Ολγα Σαραντοπούλου, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αυστρίας , δήλωσε ότι «είναι χρέος μας σαν Έλληνες του εξωτερικου να σταθούμε στο πλευρό των συνανθρώπων  μας όταν δυσπραγούν. Η Ελληνική Εταιρεία Αυστρίας θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε προσπάθεια που συμβάλει στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των συνανθρώπων μας. Μάλιστα θα ξεκινήσουν διαβουλεύσεις μαζί με την αυστριακή οργάνωση Griechenlandhilfe και με την πολεοδομία της περιοχής,   να βοηθηθεί η τοπική κοινωνία στην ανακαίνιση των οικισμάτων που υπέστησαν καταστροφές.»

Δωρεές δεκτές στον τραπεζικό λογαριασμό:

GRIECHISCHE GESELLSCHAFT IN ÖSTERREICH

Spendenaktion Griechenland

ÖST.VOLKSBANK

IBAN: AT68430008449597000

Humanitarian Aid from Hellenes and Philhellenes of Austria for Thessaly

The Hellenic Society of Austria, continuing its humanitarian action in the framework of the “Global Hellenism – Humanitarian Aid Without Borders” campaign, in cooperation with the Austrian organization GRIECHENLANDHILFE, chaired by Mr. Erwin Schrümpf and the Hellenic Medical Society of Austria „Asklepios“ with its president Dr.Theano Tzelepi-Heidinger stood from the first moment by the side of the affected Thessaly.

In 5 villages of Thessaly such as Parapotamos, Palamas, Vrachos, Metamorfosi, Fakantora, donations were made in medical and pharmaceutical material, hygiene and basic necessities, water supply, a significant number of generators, new footwear and clothing  such as boots and winter coats and even school supplies such as among other things, a thousand school bags, etc. These goods were intended for those affected by the deadly flood in Thessaly in September and were personally distributed by Mr. Erwin Schruempf and associates. Even food for the stray animals, dogs and cats, was sent from Austria.

The contribution of both , Philhellenes and Austrian businesses, was deemed valuable for this offer.

Dr. Olga Sarantopoulos, President of the Hellenic Society of Austria, stated that “it is our duty as Hellenes abroad to stand by our fellow men when they are suffering. The Hellenic Society of Austria will continue to support every effort that contributes to

improving the living conditions of our people. In fact, they will start consultations together with the Austrian organization „Griechenlandhilfe“ and with the urban planning of the area, to help the local community in the renovation of the settlements that suffered disasters.”

For financial support:

Hellenic Society of Austria

Humanitarian Aid for Greece

Bank Account:

Austrian Volksbank :  IBAN AT68430008449597000

Von meinem iPhone gesendet

https://www.panhellenicpost.com/2023/12/21/ανθρωπιστική-βοήθεια-από-ομογενείς-κ/