20.12.23

Απαξίωση Συντάγματος- Δικαιοσύνης και ελεγχόμενη ενημέρωση, καταστρέφουν τη χώρα-Κ.Στρατηλάτης

 

https://www.militaire.gr/