29.12.23

Σημαντική προειδοποίηση για τις νέες ταυτότητες


Τα σύγχρονα επιτεύγματα στον χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας φανερώνουν το μεγαλείο του ανθρώπου, συνάμα όμως καταδεικνύουν και την τραγικότητά του, όταν, αυτονομημένος ο ίδιος από τον Θεό, τα καταχράται και δεν τα χρησιμοποιεί για το καλό του αλλά για την αυτοκαταστροφή του.
Γνωρίζουμε ότι στις μέρες μας το διεθνές πολιτικό σκηνικό το διαμορφώνουν οι παγκόσμιες αγορές, ερήμην των λαών. Και γνωρίζουμε, επίσης, ότι αυτές οι αγορές δεν στηρίζονται σε ηθικές αξίες ή αρχές, παρά μόνο σε οικονομικά συμφέροντα ή άλλες επιδιώξεις. Γι’ αυτό και δεν είναι λίγοι οι πολίτες που εύλογα ανησυχούν ότι η τεράστια δύναμη της ψηφιακής πληροφορίας θα χρησιμοποιηθεί μελλοντικά για την περιστολή των προσωπικών τους ελευθεριών, για τον ασφυκτικό έλεγχο της ιδιωτικής τους ζωής και για τη σταδιακή εδραίωση ενός παγκόσμιου ολοκληρωτικού συστήματος. Ένα τέτοιο τυραννικό σύστημα θα χρησιμοποιήσει κάποτε ως υποδομή και ο αναμενόμενος —σύμφωνα με την προφητεία της Αποκάλυψης— αντίχριστος, προκειμένου να επιβάλει την παγκόσμια κυριαρχία του.
Επειδή η ελευθερία αποτελεί υπέρτατο και αδιαπραγμάτευτο αγαθό, επειδή οι δημοκρατικές αξίες συνιστούν θεμελιώδη στοιχεία μιάς υγιούς κοινωνίας, και επειδή, τέλος, δεν επιθυμούμε ούτε στο ελάχιστο να υποβοηθήσουμε την επιβολή οποιασδήποτε τυραννικής εξουσίας, δηλώνουμε, ως ταπεινοί μοναχοί της Αγίας Εκκλησίας του Χριστού και ως ελεύθεροι Έλληνες πολίτες, ότι διαφωνούμε και είμαστε αντίθετοι με τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ηλεκτρονικής ταυτότητας/κάρτας και του Προσωπικού Αριθμού και ζητούμε να καταστεί προαιρετική η λήψη τους. Επίσης, διαφωνούμε με τη μεθοδευμένη κατάργηση των μετρητών και την εξελισσόμενη ενοποίηση των βάσεων δεδομένων που αφορούν τα προσωπικά στοιχεία των Ελλήνων πολιτών. Όλα αυτά αλληλένδετα –κατάργηση μετρητών, ενοποιημένες βάσεις δεδομένων, Προσωπικός Αριθμός, ηλεκτρονική ταυτότητα/κάρτα– οδηγούν αναπόδραστα στον πλήρη έλεγχο των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων των πολιτών.
Η Πολιτεία, πιστή στις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και σεβόμενη την ελευθερία όλων ανεξαιρέτως των πολιτών, οφείλει να διατηρεί πάντοτε εναλλακτικούς τρόπους ταυτοποίησης και πρόσβασης σε υπηρεσίες ή αγαθά. Σε κάθε περίπτωση οφείλει, επίσης, να προστατεύει τους πολίτες αποτελεσματικά από την κατάχρηση της ψηφιακής πληροφορίας, διασφαλίζοντας ουσιαστικά την ιδιωτικότητά τους και όλα τα ατομικά τους δικαιώματα και τις ελευθερίες.
Υπ’ αυτό το πρίσμα, ευελπιστούμε ότι η Ελληνική Κυβέρνηση θα αφουγκρασθεί τις εύλογες ανησυχίες μας, όπως αυτές εκτίθενται στο παρόν κείμενο, θα μας εισακούσει και δεν θα προβεί σε περιορισμό των συνταγματικώς κατοχυρωμένων ελευθεριών μας με την επικείμενη έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για τον Προσωπικό Αριθμό. Αντίθετα, θέλουμε να πιστεύουμε ότι με δημοκρατική διάθεση θα προβεί στις αναγκαίες νομοτεχνικές διορθωτικές κινήσεις, ώστε να γίνουν σεβαστές οι τεκμηριωμένες θέσεις μας. Στην απευκταία όμως περίπτωση που στο εκδοθησόμενο Προεδρικό Διάταγμα οι θέσεις μας θα αγνοηθούν, θα επανέλθουμε με νέα ανακοίνωση-τοποθέτηση, στην οποία θα περιγράφουμε την περαιτέρω στάση μας, στάση θεμελιωμένη στα δικαιώματα που παρέχει το Σύνταγμα της πατρίδος μας σε κάθε Έλληνα πολίτη.
Τέλος, συνιστούμε στους πιστούς αδελφούς μας που αγωνίζονται στον κόσμο να μη βιαστούν να παραλάβουν τις νέες ταυτότητες και τον Προσωπικό Αριθμό, αλλά να εξαντλήσουν όλα τα διαθέσιμα χρονικά περιθώρια. Παράλληλα, ας διαμαρτυρηθούν με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο, με συντονισμένες κινήσεις και παρεμβάσεις, προκειμένου η παραλαβή τους να καταστεί προαιρετική. Επιπλέον, όσον αφορά την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας τους, ας χρησιμοποιούν τα συμβατικά μέσα ταυτοποίησης, αποφεύγοντας τα αντίστοιχα ψηφιακά (π.χ. έξυπνες εφαρμογές τύπου Gov.gr Wallet), γνωρίζοντας πως ισχύουν και τα εξής:
1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3731/2008 (αρθρ. 25) οι υπηρεσίες, για την διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών, υποχρεούνται να αποδέχονται ως μέσο ταυτοποίησης και το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης.
2) Σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (1602/2021, Δ΄ Τμήμα), ακόμα κι αν παρέλθει 15ετία από την έκδοση της παλαιάς ταυτότητας, αυτή θεωρείται ισχυρό έγγραφο και οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να τη δεχθούν, εφόσον δεν συντρέχει βάσιμη αμφιβολία για τη γνησιότητά της.
Ζούμε αναμφίβολα σε αποκαλυπτικούς καιρούς. Γι’ αυτό ας μην εφησυχάζουμε. Ας αποκτήσουμε την “καλή ανησυχία” για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Πίσω από τις επαγγελόμενες ευκολίες της σύγχρονης ψηφιακής κοινωνίας κρύβονται τα δεσμά ενός ανελεύθερου συστήματος. Υπάρχει, άραγε, κάποιο όφελος ικανό να ισοσταθμίσει την απώλεια της ελευθερίας, για την οποία στην ευλογημένη πατρίδα μας χύθηκαν ποταμοί αιμάτων;
Η εποχή μας απαιτεί να ζήσουμε δυναμικά και αυθεντικά τη χριστιανική μας ιδιότητα, με πνευματική εγρήγορση, μετάνοια και προσευχή, ώστε να αποκτήσουμε “νούν Χριστού”, για να μπορούμε να διακρίνουμε τα σημεία των καιρών και τον τρόπο με τον οποίο οφείλουμε να ενεργούμε. Ας καλλιεργούμε το μαρτυρικό και ασκητικό φρόνημα της Εκκλησίας μας. Ας μάθουμε να χρησιμοποιούμε τα ηλεκτρονικά μέσα με εγκράτεια, σύνεση και διάκριση. Και τέλος, ας ετοιμαζόμαστε να θυσιάσουμε, όποτε χρειασθεί, όχι μόνο τις ανέσεις του ψηφιακού κόσμου, αλλά και την ίδια μας τη ζωή, προκειμένου να ομολογήσουμε την πιστότητά μας στον Τριαδικό Θεό.
Η ζωή ολόκληρου του κόσμου και του κάθε ανθρώπου χωριστά βρίσκεται στα χέρια του Θεού. Αυτός, που φροντίζει καθημερινά τα πετεινά του ουρανού και τα κρίνα του αγρού, δεν παύει να σκεπάζει φιλόστοργα με την αγαθή Του πρόνοια και όλα τα δικά Του παιδιά. Αυτός, είναι βέβαιο, ότι και στην παρούσα περίσταση και σε κάθε άλλη επερχόμενη δυσκολία “ουκ εάσει ημάς πειρασθήναι υπέρ ο δυνάμεθα, αλλά ποιήσει συν τω πειρασμώ και την έκβασιν του δύνασθαι ημάς υπενεγκείν” (πρβλ. Α΄ Κορ. 10:13).
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΩΝ
Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής ΞηροποτάμουΑρχιμανδρίτης Ιωσήφ και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί
Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής ΔοχειαρίουΑρχιμανδρίτης Αμφιλόχιος και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί
Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής ΚαρακάλλουΑρχιμανδρίτης Φιλόθεος και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί
Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής ΦιλοθέουΑρχιμανδρίτης Νικόδημος και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί
Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής ΚωνσταμονίτουΑρχιμανδρίτης Χαράλαμπος και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί
Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναγίας Μολυβδοσκεπάστου ΚονίτσηςΑρχιμανδρίτης Αρσένιος και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί
Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Γηρομερίου ΘεσπρωτίαςΑρχιμανδρίτης Μεθόδιος και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί
Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως Δρυοβούνου ΚοζάνηςΑρχιμανδρίτης Στέφανος και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί
Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως Σοχού ΛαγκαδάΑρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί
Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Γενεθλίου Θεοτόκου Καλλίπετρας ΒεροίαςΑρχιμανδρίτης Παλαμάς και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί
Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Παρακλήτου ΩρωπούΑρχιμανδρίτης Μωϋσής και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί
Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου Πυργετού ΛαρίσηςΑρχιμανδρίτης Ειρηναίος και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί
Ο Καθηγούμενος του Ιερού Ησυχαστηρίου Οσίου Αρσενίου του Καππαδόκου Ορμυλίας ΧαλκιδικήςΑρχιμανδρίτης Συνέσιος και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί
Ο Καθηγούμενος του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου Πευκοχωρίου ΧαλκιδικήςΑρχιμανδρίτης Γρηγόριος και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί
Ο Καθηγούμενος του Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος και Αγίας Σκέπης Μελισσοχωρίου ΩραιοκάστρουΑρχιμανδρίτης Αντώνιος και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί
Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Γατζέας ΒόλουΑρχιμανδρίτης Γρηγόριος και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί
Ο Καθηγούμενος του Ιερού Κοινοβίου Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου Παιονίας ΚιλκίςΑρχιμανδρίτης Χρυσόστομος και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί
Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναγίας Μακαριωτίσσης Δόμβραινας ΘήβαςΑρχιμανδρίτης Θεοδόσιος και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί
Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Λαγκάδας ΠάρουΑρχιμανδρίτης Μελέτιος και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί
Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής Λογγοβάρδας ΠάρουΑρχιμανδρίτης Νικόδημος και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί
Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Σιαμάδων ΚαλαμπάκαςΑρχιμανδρίτης Μακάριος και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί
Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου ΆνδρουΑρχιμανδρίτης Δωρόθεος και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί
Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Γεννήσεως της Θεοτόκου Στομίου ΚονίτσηςΑρχιμανδρίτης Κοσμάς και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί
Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Αθανασίου ΕράτυραςΑρχιμανδρίτης Νικηφόρος και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί
Η Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Μυρτιδιωτίσσης Θαψανών ΠάρουΜακρίνα μοναχή και αι συν εμοί εν Χριστώ αδελφαί
Η Προεστώσα της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Πυργετού Λαρίσης, Μετοχίου Ιεράς Μονής Αγίου Νικοδήμου, Χριστονύμφη μοναχή και αι συν εμοί εν Χριστώ αδελφαί
Η Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως Μουτσιάλης Σκήτης ΒεροίαςΠορταΐτισσα μοναχή και αι συν εμοί εν Χριστώ αδελφαί
Η Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Εισοδίων Όσσης ΛαγκαδάΓαλήνη μοναχή και αι συν εμοί εν Χριστώ αδελφαί
Η Καθηγουμένη του Ιερού Ησυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Μεταμορφώσεως ΧαλκιδικήςΜαριάμ μοναχή και αι συν εμοί εν Χριστώ αδελφαί
Η Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Λαυρεντίου ΠηλίουΜαριάμ μοναχή και αι συν εμοί εν Χριστώ αδελφαί
Η Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Αρχαγγέλου Μιχαήλ ΘάσουΕφραιμία μοναχή και αι συν εμοί εν Χριστώ αδελφαί
Η Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριάς ΒόλουΘεοφανώ μοναχή και αι συν εμοί εν Χριστώ αδελφαί
Η Καθηγουμένη του Ιερού Ησυχαστηρίου «Παναγία Άξιόν Εστιν» Μεσαίου ΩραιοκάστρουΕυφημία μοναχή και αι συν εμοί εν Χριστώ αδελφαί
Η Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγιοπούλας ΝαούσηςΚασσιανή μοναχή και αι συν εμοί εν Χριστώ αδελφαί
Η Καθηγουμένη του Ιερού Ησυχαστηρίου αγίου Γεωργίου ΑνύδρουΙωάννα μοναχή και αι συν εμοί εν Χριστώ αδελφαί
Η Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Γοργοϋπηκόου Μάνδρας ΑττικήςΦεβρωνία μοναχή και αι συν εμοί εν Χριστώ αδελφαί
Η Καθηγουμένη του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίας Τριάδος -Αγίου Νεκταρίου ΑιγίνηςΤιμοθέη μοναχή και αι συν εμοί εν Χριστώ αδελφαί
Η Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Τιμίου Σταυρού Μαψού ΚορινθίαςΙλαρία μοναχή και αι συν εμοί εν Χριστώ αδελφαί
Η Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίων Πάντων ΣπετσώνΜαγδαληνή μοναχή και αι συν εμοί εν Χριστώ αδελφαί
Η Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος ΕδέσσηςΠορφυρία μοναχή και αι συν εμοί εν Χριστώ αδελφαί
Η Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού Κερκύρας Ευφημία μοναχή και αι συν εμοί εν Χριστώ αδελφαί

Πηγή: i-epikaira.blogspot.com

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  ΕΔΩ