20.12.23

Ζ. Μίχας: Τί σημαίνει το ξαφνικό πάγωμα των εξοπλιστικών