26.12.23

Δες, άνθρωπε, πού βρίσκεσαι μέσα στο σύμπαν!

 Του συνεργάτου μας  Θεολόγου-Φιλολόγου κ. Δημ. Λυκούδη