17.11.23

Όλοι ζητούμε έναν Γέροντα, χωρίς όμως να πράττουμε όσα λέει

Από τον Θεολόγο, Φιλόλογο κ. Δημ. Λυκούδη